Naturlig Yoga

Naturlige bevegelser skaper rom, fleksibilitet og balanse. 

Vi er skapt for fysisk aktivitet. Det gir oss stabilitet, fysisk og mentalt. Spenninger og stress blokkerer bevegelser og utvikling. I yoga lærer du å håndtere  dine fysiske og mentale utfordringer og grenser. 

Kropp

Din kropp, musklene og ledd, lærer gjennom bevegelseserfaring. Muskler tilpasser seg behov. Opplever du mye stress, blir musklene anspente og ledd blir stive. Sitter du mye, tilpasser kroppen seg ved å bære kroppen på stive hofter og rygg. Fleksibilitet gir rom for bevegelse, og bevegelse gir rom for utvikling og overskudd.

Mange bevegelser blir stoppet av stive muskler og vev. Musklene rundt leddene skal ha en viss grad av stabilitet for å kunne holde kroppen opp og for å beskytte ledd. Overfleksible ledd kan være svake. For stive ledd har for lite bevegelighet og kan føre til problemer med blodsirkulasjonen. For lite fleksibel bindevev rundt muskulaturen resulterer i  for lite væske, som transporteres mellom hjernen og  bevegelsesapparatet. Mye viktig informasjon som skal transporteres mellom hjernen og bevegelsesapparatet går tapt. 

 Anspente muskler skal ikke strekkes hardt på, de trenger å løses opp.

Koordinasjon, motorikk og bevegelse henger sammen med dine kognitive evner. Å trene disse kan øke din konsentrasjon og utholdenhet.

Læring

Vi lærer gjennom bevegelser, det er kroppen som husker bevegelseserfaringer og bruker denne informasjonen videre.

Når et barn lærer å sykle kan barnet ingenting om hvordan sykkelen er satt sammen på en teknisk måte, barnet kan heller ingenting om Newtons naturlover. Likevel lærer barnet å sykle etter hvert.

Det er kroppen som lærer hvordan den skal bruke muskulaturen og hvordan den skal holde balansen gjennom bevegelseserfaring.

Sånn fungerer det også med følelser og andre opplevelser. Kroppen husker følelser i bestemte situasjoner og dette kan skape et mønster i nervesystemet. Disse mønster kan gjøre at du har det veldig bra, men de kan også påvirke deg på en negativ måte. Det kan skapes nye mønster hele tiden.  Dette krever tid og energi, men muligheten til forandring er alltid der.  

Vi er kropp i alt vi gjør. Kroppen er meget intelligent og gir deg signaler som forteller deg hvordan det står til. Hvis du ikke hører på kroppens signaler og grenser, kan det påvirke din helse negativt. Din fysiske og mentale tilstand trenger å være i balanse for at du skal ha det godt. 

Stress

Stress er en naturlig reaksjon av kroppen, men det skal ikke vare for lenge. Hvis kroppen eller psyken opplever for mye stress kan det være med å utvikle sykdommer.

Kronisk stress, eller stress som varer over lengre tid, kan sette i gang forskjellige auto immune sykdommer i kroppen. Det er da kroppen mister sin evne til å regulere den inflammatoriske evne, blant annet hormonet kortisol. Det kan oppstå betennelser i kroppen.

Hvis du lever med mye stress i hverdagen skaper den sympatiske delen av nervesystemet ubeviste muskelspenninger i kroppen. Dette kan også påvirke mage- og tarmsystemet ditt. Ved å stimulere den parasympatiske delen av nervesystemet får kroppen signaler om at det er greit å slappe av. Først da kommer kroppen i en tilstand for regenerering og oppbygging av nye mønster.

Avspenning

Pust

I dyp hvile skjer regenerering av kroppens celler. Sammen med pusten blir dette grunnlaget for at du kan kjenne igjen dine egne behov, fysisk og mentalt.

Lær å bruke pusten. Nesen, pusterør, lungene, ribbeina, diafragma og krageben spille alle en viktig rolle i pusten, som er den mest grunnleggende funksjon i kroppen vår. Ved stress puster vi mye øverst i brystet og dette stimulerer den sympatiske delen av nervesystemet. Pusten kan fortelle deg mye om din fysiske og mentale tilstand. Ved dype lange åndedrag kan vi stimulere det parasympatiske delen av nervesystemet og kroppen kan slappe av. Alle andre funksjoner i kroppen er avhengig av pusten.

Balanse

Alle trenger et pusterom for å få litt overskudd. Der det er rom, der er det plass for bevegelse. Der det er plass for bevegelse, der er det plass for utvikling.

For å lage et nytt mønster må vi først bryte et gammelt mønster og det kan medbringe ubehag. Gjennom bevegelse og god næring kan hjernen lage nye mønster som gir overskudd og et balansert nervesystem. Bli kjent med dine reaksjoner og signalene kroppen din gir deg.


Mål

Følelser er direkte knyttet til bevegelse. Det er kroppens naturlige reaksjonen. Når vi opplever ubehagelige følelser eller opplevelser kan vi ubevisst blokkere eller undertrykke disse ved å begrense bevegelse. Dette kan blant annet skape muskelspenninger og blokkeringer i bevegelsesapparatet, uten at vi trenger å være klar over det. Ved å løse opp i muskelspenninger gjennom bevegelse, kan vi oppnå den fleksibiliteten vi trenger både fysisk og psykisk.

For å få til forandring er det lurt å sette seg mål. Mål skal være realistiske og oppnåbare. Du kan få til utvikling når du finner ut hva du ikke kan, men kan oppnå. Det hjelper deg ingenting å ønske å lære spagaten fordi naboen kan det. Når din kropp, dine muskler og ledd  ikke er laget for å kunne spagaten, kan du skade deg alvorlig.Din innsats

For å opprettholde balanse trenger du å gjøre en innsats. Dette kan være nyttige spørsmål som du kan stille deg selv:

  • Er det balanse mellom min fysisk aktivitet og ro?
  • Hvor går mine grenser, fysisk og mentalt?
  • Hvordan gir min kropp signaler på grenser som er nådd?
  • Hvordan kan jeg sette grenser for meg selv?
  • Hvilke opprettholdende faktorer gjør at jeg ikke har det bra?
  • Hvordan kan jeg løse opp i fastlåste følelser, anspent muskulatur, ledd, vev, og stress?
  • Har jeg et balansert kosthold? Hva er et balansert kosthold?

Naturen beveger seg hele tiden. Vi kan lære mye av naturen. En rolig tur i skogen eller på fjellet kan også balansere nervesystemet. Samfunnet kan være krevende med prestasjoner og stress. I hverdagen skal det være rom for avspenning, stillhet og ro.

Det kan være en utfordring å finne balanse i dagens samfunn, men det har alt å si for din helse. Gjør så godt du kan uten å prøve å overstige andre. Når du er i balanse vet du når du skal stoppe opp, og være fornøyd med resultatet.

Yoga er en måte å holde balansen i livet, eller finne tilbake balansen. Du lærer å sette grenser for deg selv gjennom bevegelser og pusten. Dette praktiseres ikke bare på matten, men gjennom hverdagen.  Rolige bevegelser, litt styrke, naturlig kosthold og en god dose natur er godt for kropp og sinn. 

Det gjør godt å ha det bra. 😊